ایستگاه هواشناسی (کد: )

این دستگاه در واقع یک ایستگاه هواشناسی خانگی دارای امکانات زیر است :

  • دماسنج
  • رطوبت سنچ
  • ساعت
  • آلارم - زنگ ساعت
  • سیستم تخمین شرایط آب و هوایی
  • دارای حالت گرافیکی نمایشگر آب و هوا
  • نمودار تغییرات دما و رطوبت 24 ساعت گذشته
  • نمایش حداکثر و حداقل دمای 24 ساعت گذشته

 

قیمت: 0 ریال
تعداد:
Webseite www.webdesigner-profi.de