آبگرمکن خورشیدی

نام محصول

 

مشخصات

آبگرمكن خورشيدي 150 ليتري

 

16 شيشه اي فلوتري

آبگرمكن خورشيدي 150 ليتري

 

16 شيشه اي هوشمند

آبگرمكن خورشيدي 180 ليتري

 

20 شيشه اي فلوتري

آبگرمكن خورشيدي 180 ليتري

 

20 شيشه اي هوشمند

آبگرمكن خورشيدي 200 ليتري

 

22 شيشه اي فلوتري

آبگرمكن خورشيدي 200 ليتري

 

22 شيشه اي هوشمند

آبگرمكن خورشيدي 250 ليتري

 

27 شيشه اي فلوتري

آبگرمكن خورشيدي 250 ليتري

 

27 شيشه اي هوشمند

آبگرمكن خورشيدي 300 ليتري

 

31 شيشه اي فلوتري

آبگرمكن خورشيدي 300 ليتري

 

31 شيشه اي هوشمند

آبگرمكن خورشيدي كويل دار

 

200 ليتري فلوتري

آبگرمكن خورشيدي كويل دار

 

250 ليتري فلوتري

آبگرمكن خورشيدي پروانه اي

 

40 شیشه ای

آب شیرین کن خورشیدی

 

40 شیشه ای

 

 

1-سيستمهاي هوشمند داراي پنل مركزي جهت مديريت كامل سيستم،سنسور دما و سطح ، شيربرقي و گرمكن پشتيبان ميباشند

2-آبگرمكن هاي فلوتر داراي يك مخزن ذخيره ميباشند و عملكرد مكانيكي و پيوسته اي دارند   اين سيستم داراي يك گرمكن پشتيبان ميباشد

Webseite www.webdesigner-profi.de