شرکت سبز انرژی هور آذر

اعضاء اصلی شرکت سبز انرژی:


1- مهندس فاطمه فتحی کارشناس ارشد ژئومتری : رئیس هیئت مدیره


2- مهندس مهران معانی فر کارشناس برق قدرت : مدیر عامل


3- مهندس حمید رنجبر تکنسین برق : مسئول امور اجرایی


4- مهندس محمدرضا شیرین آبادی کارشناس ارشد انرژی های نو : طراح و مشاور اجرایی


5- دکتر اعظمی دکترای معماری : طراح و مشاور بین الملل

 

6-مهندس روزبه ملک پور کارشناس مکانیک حرارت و سیالات : طراح و مشاور سازه های نصب